Kalendarz

lipiec 2024
N P W Ś C Pt S
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

KLAUZULA INFORMACYJNA

rodo

Odsłon

Dzisiaj15
Wczoraj186
Tydzień15
Miesiąc8168
Wszystkie1273653

Historia biblioteki

Projekt organizacji sieci bibliotek publicznych opracowano już w latach II Rzeczpospolitej Polskiej. W pełnym wymiarze został on jednak zrealizowany dopiero w czasach PRL. 13 marca 1946 roku powołano Naczelną Dyrekcję Bibliotek. 17 kwietnia 1946 r. ukazał się dekret "O bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi", określający zadania, strukturę i podstawy finansowe bibliotek powszechnych. Podjęcie w latach powojennych szybkiej decyzji o stworzeniu sieci bibliotek publicznych wynikało niewątpliwie z głębokiego przekonania, że dla odbudowy i rozwoju Polski są konieczne zmiany w sferze oświaty i kultury. Dla większości ludzi myślących odbudowa potencjału gospodarczego kraju musi odbywać się równolegle z likwidacją analfabetyzmu, w którym to procesie książka i biblioteka pełnią ważną rolę.

Począwszy od 1945 roku zaczęto organizować powiatowe biblioteki publiczne oraz podległe im biblioteki gminne i punkty biblioteczne. Biblioteki powiatowe sprawowały fachowy nadzór nad jednostkami niższego szczebla w zakresie:

- doboru materiałów bibliotecznych oraz ich gromadzenia

- opracowania księgozbioru

- zasad udostępniania księgozbioru

- służby informacyjnej i pracy z czytelnikiem

- planowania i sprawozdawczości

- współdziałania z Prezydiami Rad Narodowych w zakresie obsady

- stanowisk w bibliotekach

- doskonalenia zawodowego pracowników

Do zakresu działań bibliotek gminnych należało:

- planowanie zakupu książek i prenumeraty czasopism

- ocena zbiorów i ich przydatności w środowisku

- zgłaszanie bibliotece nadrzędnej dezyderatów w zakresie doboru nowości wydawniczych.

Zgodnie z powyższymi zasadami funkcjonowała również Gminna Biblioteka Publiczna w Górach. Oficjalny termin uruchomienia biblioteki wyznaczono na dzień 16 stycznia 1949 roku. Była to data bardzo ważna dla polskiego bibliotekarstwa, gdyż w tym dniu otwarto jednocześnie w całej Polsce 1600 bibliotek gminnych i 15.000 punktów bibliotecznych.
W rzeczywistości biblioteka w Górach działała już od 25 grudnia 1948 roku, zajmowała lokal komunalny o powierzchni 60 m2. Zatrudniona była jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy. Czynna 5 razy w tygodniu.

Księgozbiór początkowy liczył 391 woluminów. W 1956 roku na terenie gminy powstały 3 fillie biblioteczne: Michałów, Sędowice, Węchadłów oraz 13 punktów bibliotecznych. Biblioteki te mieściły się w prywatnych budynkach mieszkańców gminy. Osobami, które prowadziły bibliotekę były przeważnie z zawodu nauczycielami. Ponad 50% czytelników to dzieci do lat 15, pozostali to młodzież i dorośli. Punkty biblioteczne i filie w Węchadłowie i Sędowicach działały do 1990 roku. Księgozbiory likwidowanych placówek zostały przekazane szkołom podstawowym  na danym terenie.

 

 

 

Od 1. 0 1. 2006 r główną biblioteka stała się Gminna Biblioteka w Michałowie. Ogólny stan biblioteki na koniec 2006 r. wynosił 15242 woluminów. Jest on wzbogacany na podstawie zakupów. W latach ostatnich zauważa się duże zainteresowanie księgozbiorem podręcznym. Zainteresowania czytelnicze naszych użytkowników nie uległy zasadniczym zmianom. Podobnie jak i w latach ubiegłych istnieje duże zapotrzebowanie na lektury i opracowania potrzebne do szkoły. Zauważalny jest wzrost wykorzystania literatury popularnonaukowej z takich dziedzin jak: biologia, geografia, fizyka i historia. Ponadto dużym zainteresowaniem cieszą się pozycje z dziedziny ekologii, prawa, ekonomii i marketingu. Chętnie również wypożyczane są książki dotyczące naszych okolic. W ciągu istnienia z naszych bibliotek i księgozbiorów korzystało wielu czytelników. Teraz odwiedza nas trzecie pokolenie mieszkańców. Coraz większa liczba odbiorców obliguje nas do zwiększania oferty usług oraz stałego poznawania środowiska i jego potrzeb. W chwili obecnej najliczniejszą grupę czytelników stanowią uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i studenci. Dla nich to staramy się tworzyć bazę naukowa i informacyjną. Przez ostatnich kilka lat można zauważyć zmiany w funkcji, jaką wyznacza się bibliotekom. Staliśmy się obecnie nie tylko placówką kulturotwórczą, ale również wychowawczą. Efektem tego jest poszukiwanie nowych form pracy i akcentowanie swojej obecności w życiu społecznym. Biblioteki nasze najwięcej propozycji kierują do najmłodszych. Dla nich to organizowane są konkursy plastyczne, literackie, wystawki książkowe, turnieje wiedzy z literatury. Wszystkie te poczynania mają na celu upowszechnianie czytelnictwa, wzmocnienie nawyku kształcenia się czy kreowania przyszłych klientów księgarń.

Od stycznia 2006 r. działa w naszej bibliotece czytelnia internetowa z bezpłatnym dostępem do Internetu, uruchomiona dzięki programowi sfinansowanemu ze środków unijnych. W 2006 r. z czytelni internetowej skorzystało ponad 17024 osoby - głównie uczniów gimnazjum, szkół średnich i studentów.

 

Polecamy

 

 

kacik malucha

 

tomaszow

 

 

 

 

 log1

 

log2

log3

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to) » [Czytaj więcej]